Početna
Vizija i misija
Karijera i nagrade
Školovanje
Putovanja
Osiguranje
osiguranje fizičkih osoba
osiguranje pravnih
osoba
što sve trebate znati o
osiguranju
Rječnik pojmova iz
osiguranja
Fotogalerija
Naši zastupnici
Naši uredi
Kontakt
Zaposlenje
Linkovi
Ispit za zastupnika u osiguranju

O ispitu provjere stručnih znanja radi dobivanja ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 

Zašto treba polagati ispit?

Prema novom Zakonu o osiguranju, NN br. 151/2005, članak 248., poslove zastupanja u osiguranju mogu obavljati samo osobe koje su dobile ovlaštenje nadzornog organa za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Nadzorno tijelo (HANFA) izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. uspješno je prošla provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;

2. posjeduje znanje hrvatskoga jezika;

3. posjeduje najmanje srednju stručnu spremu;

4. nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno nije pod istragom.

Iz gore navedenog slijedi da sve osobe koje su se do sada bavile poslovima zastupanja u osiguranju, kao i one koje to žele činiti u budućnosti, moraju položiti stručni ispit za zastupnika u osiguranju.

Struktura ispita

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio sastoji se od 40 pitanja. Na svako pitanje ponuđeno je više odgovora od kojih treba zaokružiti onaj koji se smatra točnim. Kandidat je položio pismeni dio ispita ako je točno odgovorio na minimalno 24 pitanja, odnosno ako je ispravno riješio 60% testa. Usmenom dijelu mogu pristupiti samo oni kandidati koji polože pismeni dio ispita.

Literatura za ispit

  1. S. Andrijašević, V. Petranović, Ekonomika osiguranja , Zagreb, Alfa, 1999.
  2. Zakon o osiguranju , NN br. 151/2005.
  3. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu , NN br. 151/2005.
  4. Zakon o obveznim odnosima , NN br. 35/2005, Ugovor o osiguranju – odsjek 27 i šteta – čl. 1045. - 1046.
  5. Zakon o trgovačkim društvima , NN br. 111/93, 34/99, 118/03 (čl. 1. - 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.).
  6. Kodeks poslovne osigurateljne i reosigurateljne etike , Udruženje osiguratelja, Hrvatska gospodarska komora.

S obzirom da je gore navedena literatura opširna te da nije lako proučavati zakonske odredbe, u našoj tvrtki smo se potruditi sastaviti skriptu koja bi navedeno gradivo približila prosječnom čitatelju. U skripti su pojašnjene zakonske odredbe, a skripta ujedno obiluje raznim primjerima koji kandidatima pomažu da lakše savladaju gradivo i dobro se pripreme za ispit.

Tvrtka također organizira pripreme za ispit namijenjene kandidatima koji žele postati naši poslovni partneri i ovlašteni zastupnici u osiguranju. Na pripremama se kandidati detaljno upoznavaju s poslovima zastupanja u osiguranju te materijom koju treba savladati.

Predavanja su podijeljena u tri cjeline. Nakon svake cjeline putem testova se provjerava dotada stečeno znanje. Ovakav način pripreme pokazao se vrlo uspješnim, s obzirom da su naši kandidati do sada pokazali izvrsne rezultate na ispitima. Prosječna prolaznost je 85%.

Za dodatne informacije ili konzultacije javite se na:

tel./fax: 01/ 615 66 26, Katica Katić, dipl. oec.

E-mail: katica.katic@elitaplus.hr